Prijava

Zelimo da vam omogućimo nezaboravan vikend za vaše kulturno umetničko drušvo. S’toga da bi stekli pravo učešće na smotri potrebno je da popunite prijavu i pošaljete

Prijava

Zelimo da vam omogućimo nezaboravan vikend za vaše kulturno umetničko drušvo. S’toga da bi stekli pravo učešće na smotri potrebno je da popunite prijavu i pošaljete

PROGRAM: (redosled izvođenja)

Nazivi igara

Muzička pratnja orkestar